نمونه کار ها

ماکت های معماری

ماکت برج و مجتمع های تجاری 

ماکت با دستگاه لیزر

ماکت های صنعتی ، نیروگاهی و پالایشگاهی

ماکت

ماکت سد و توپوگرافی