ماکت توپو گرافی جانمایی سدهای استان کرمانشاه به روش لایه ای اکسترود و متریال های رزین اپوکسی طراحی و ساخته شد