گروه ماکت سازان ایران با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان موفق به ساخت ماکتهای صنعتی ازقبیل ماکت پالایشگاه;ماکت پتروشمی;ماکت نیروگاه و…شده است.

ماکت سازی

ماکت صنعتی

ماکت پالایشگاه