ماکت معماری

پروژه برج پارمیس

مقیاس ۱:۱۰۰

مدت زمان ساخت۲ هفته

متریال مصرفی:پلکسی گلس