ماکت های معماری

ماکت برج و مجتمع های تجاری 

ماکت با دستگاه لیزر

ماکت های صنعتی ، نیروگاهی و پالایشگاهی

ماکت سد و توپوگرافی

ماکت توپوگرافی کرمانشاه

ماکت توپو گرافی : این مدلها شامل لایه های اشل شده از مدل واقعیدهستند که نمایان گر لایه های خاک بصورت کاملا رئال میباشند . متریال های مصرفی در این مدلها عموما از رزین اپوکسی هسنتد.