پیوند

10 سپتامبر 2017
ماکت پالایشگاهی ماکت پالایشگاهی جهت نمایش فرآیند پالایش نفت و نمایش تجهیزات پالایشگاهی شامل رک ها ، راکتور ها ، مخازن ، ولو ها ، هندریل […]